• Bannerkbarwebosha.jpg
  • coronavirus.jpg
  • smoke-free.jpg

Pengarah
ADDRESS :
Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya, 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.
TELEPHONE :
06-2704542
FAKS :
06-2701063
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.