• Bannerkbarwebosha.jpg
  • coronavirus.jpg
  • smoke-free.jpg

MISI

Memastikan keselamatan dan kesihatan semua warga  pekerja, pelajar dan semua pekerja yang berurusan dengan UTeM sentiasa terjamin.

VISI

Menjadi peneraju bagi keselamatan dan kesihatan pekerjaan.