SELAMAT DATANG KE PEJABAT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PKKP)
 
 
oshalogosmall
Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PKKP) telah ditubuhkan melalui Mesyuarat Majlis Eksekutif Bil.5 Tahun 2005 yang bersidang pada 13 Julai 2005. Pejabat ini ditubuhkan dengan tujuan untuk membantu Universiti secara keseluruhan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang diwartakan pada tahun 1994 juga kepada akta-akta yang lain yang berkaitan dengannya. Dengan adanya staf yang arif dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan di dalam pejabat ini, pematuhan ke atas akta-akta yang berkaitan akan lebih mudah dilaksanakan seterusnya dapat meningkatkan pembudayaan kepada cara kerja yang selamat dan sihat.