• banner-blue-ribbon.jpg
  • Bannerkbarwebosha.jpg
  • Bannerslideosha.png
  • smoke-free.jpg

Piagam Pelanggan Tempoh
Menjalankan siasatan berkaitan kemalangan/kejadian berbahaya/penyakit pekerjaan dan aduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam tempoh 3 hari selepas menerima notis. 3 hari