• Bannerkbarwebosha.jpg
 • coronavirus.jpg
 • smoke-free.jpg

Bannerslideosha03

 • LATAR BELAKANG UTeM

UTeM ditubuhkan dibawah Akta Universiti Kolej Universiti pada tahun 2000 yang ketika itu dikenali sebagai KUTKM yang beroperasi di rumah-rumah kedai di Taman Tasik Utama, Ayer Keroh. Kemudian dipaparkan majlis pecah tanah pada tahun 2002 oleh Tun Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia ketika itu dan UTeM terus berkembang dan beroperasi di CUBIC pada tahun 2005.

UTeM akhirnya berpindah ke lokasi baru dan beroperasi di Kampus Induk pada pertengahan tahun 2009.

 • KOMITMENT UTeM

UTeM beriltizam untuk menyediakan persekitaran kampus yang bersih dan bebas daripada asap rokok.

 • MOTO

“UTeM”  Kampus Bebas Asap Rokok.

 • VISI & MISI

Mencipta dan menyokong  kampus bebas asap rokok melaui:

- Advokasi  : (Berkempen untuk implimentasi penuh kampus bebas asap rokok).

- Kesedaran : (Mewujudkan kesedaran dalam masyarakat tentangkepentingan persekitaran bebas asap rokok).

- Pengetahuan: (Mengumpul maklumat berkenaan rokok atau tembakau berdasarkanpenemuan saintifik).

 • OBJEKTIF “UTEM”  KAMPUS BEBAS ASAP ROKOK.

- Untuk melindungi majority orang ramai yang tidak merokok dari asap rokok yang merbahaya dengan mewujudkan zon “KAMPUS BEBAS ASAP ROKOK”

- Untuk mencipta dan menyokong persekitaran bebas asap rokok melalui:

  • Kempen untuk mewujudkan penguatkuasaan sepenuhnya kampus bebas asap rokok seperti  yang  termaktub dalam PPKHT 2004.
  • Penyebaran informasi yang berkaitan tentang BAHAYA asap rokok kepada pekerja & mahasiswa.
  • Membantu perokok yang ingin berhenti merokok.
  • Merealisasikan Melaka Bebas Asap Rokok MBAR.