• Bannerkbarwebosha.jpg
  • coronavirus.jpg
  • smoke-free.jpg

 

    

Kempen Blue Ribbon telah diperkenalkan oleh WHO di Rantau Pasifik (WPRO) kepada kementerian-  kementerian kesihatan sebagai inisiatif menyokong Artikel 8, WHO FCTC yang bertajuk ‘Perlindungan Dari  Pendedahan Kepada Asap Tembakau’

 

  Pengiktirafan “Blue Ribbon” diperkenalkan oleh Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia (MySihat) untuk  mengiktiraf dan member penghormatan kepada individu & organisasi yang telah member sumbangan  penting dalam usaha untuk melindungi orang awam daripada bahaya asap rokok melalui usaha advokasi  kearah mewujudkan 100% kawasan bebas asap rokok.

 

   Usaha ini sebahagian inisiatif di bawah Pelan Strategik Kebangsaan bagi Kawalan Tembakau 2015 – 2020  yang menyokong Artikel 8, WHO FCTC yang bertajuk ’Perlindungan Dari Pendedahan Kepada Asap Tembakau’.