• Bannerkbarwebosha.jpg
  • coronavirus.jpg
  • smoke-free.jpg

ORANG YANG KOMPETEN 

"FIRST AIDER"

1) Mohd Sukri bin Musa FTK
2) Azhan bin Abdul Raub FTK
3) Rohayat bin Husin FTK
4) Khairul Fitri bin Zainal FTK
5) Mohd Khairi bin Mohd Zambri FKE
6) Mohd Bazli bin Bahar FKE
7) Azhan bin Ab. Rahman FKE
8) Mohd Kamil bin Said FKE
9) Norhafizan bin Md. Yusof FTMK
10) Sharudin bin Ab Majid FTMK
11) Zuraida binti Abdul Hadi FTMK
12) Hairmi bin Othman FTMK
13) Mohd Yuzaimie bin Mohd Yunus FTMK
14) Hairul Nizam bin Daud FKM
15) Cheng See Yuan FKM
16) Nor Izwan bin Junoh FKM
17) Kyairul Azmi bin Baharin FKE
18) Mohd Shahrieel bin Mohd Aras FKE
19) Muhammad Syafiq bin Syed Mohamed FKP
20) Norzuriyahni bin Abu Bakar FKP
21) Sahar bin Salehan PKKP
22) Ismail bin Hamid Pembangunan
23) Noorlizawati binti Kamis Pembangunan
24) Zainal bin Nordin Pembangunan
25) Muhamad Fazli bin Abd Barri Pembangunan
26) Mohd Saharudin bin Abdul Rahman HEP 
27) Muhammad Ashraff bin Nor Rizan HEP 
28) Mohd Feroz bin Jamaludin HEP 
29) Nurul Aina binti Abd Ghani HEP 
30) Muhamad Firdaus bin Mazli PPS
31) Osfa Irda binti Othman PPS
32) Azlan Zulfadli bin Januri FPTT
33) Mohd Fairus bin Ninggal PBPI
34) Mohammad Taufik bin Osman PBPI
35) Mohd Faliq bin Mohd Zaki PBPI
36) Omar bin Abdul Aziz PPF
37) Siti Nor Azuana binti Azmi PPF
38) Mohamed Khairy bin Ali PJIM
39) Rafidah binti Kasim PPPK
40) Norfaezah binti Mohd Khairi PPPK
41) Irastika Murni binti Selamat PPPK
42) Shahira Nabilah binti Zulkafli PPPK